VIPGAME - CH Play

  • Ấn vào “DOWNLOAD” để truy cập CH Play
download

VIPGAME - IOS

  • Ấn vào “DOWNLOAD” để tải và cài đặt Game
  • Sau khi cài đặt thành công bạn cần vào: Cài đặt >> Cài đặt chung >> Quản lý thiết bị >> JEXCORE INFOTECH PRIVATE LIMITED >> Tin cậy
download

VIPGAME - Tải APK

  • Ấn vào “DOWNLOAD” để cài đặt trực tiếp APK
download

VIPGAME - IOS dự phòng

  • Ấn vào “DOWNLOAD” để tải và cài đặt Game
  • Sau khi cài đặt thành công bạn cần vào: Cài đặt >> Cài đặt chung >> Quản lý thiết bị >> JEXCORE INFOTECH PRIVATE LIMITED >> Tin cậy
download